1/12/10

11.Η ΑΛΕΠΟΥ
Κάποια αλεπού:"Θα φάμε μια καμήλα",
θωρώντας πρωί τη σκιά της, της εμίλα.
όμως του κάκου κύλησε το πρωί
χωρίς καμήλες -που έψαχνε- να βρει.

Το μεσημέρι πια σαν είδε πάλι
τη σκιά της , δεν την ηύρε...έτσι μεγάλη
και ..."βάζοντας τη μάχαιρα στη θήκη"...
"Για γεύμα μου", είπε, "αρκεί κι ένα ποντίκι".

....
O TΡΕΛΟΣ - Οι παραβολές και τα ποιήματά του
Μετάφραση :Στάυρος Μελισσηνός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...